Oblaku urođene aplikacije

Peter Deutsch: Zablude distribuiranih sustava

 • mreža je pouzdana
 • kašnjenje je 0
 • postoji beskonačna širina pojasa
 • mreža je sigurna
 • topologija se ne mijenja
 • postoji jedan administrator
 • cijena transporta je 0
 • mreža je homogena

CAP teorem

 • konzistentnost (consistency, C) -> SQL baze
 • raspoloživost (availability, A) -> većina NoSQL baza
 • otpornost na particioniranje mreže (partitioning, P)

Raspoloživost i SLA

Temelji

 • kontejneri: Docker, ali i LXC, Jails, Zones
  • copy-on-write datotečni sustav, slojevi i dijeljenje podataka
  • brže pokretanje od virtualnih strojeva
 • orkestracija kontejnera

Orkestracija kontejnera

 • predviđanje potrebe za resursima i postavljanje kontejnera na čvorove klastera
  • upravljanje resursima kontejnera, što znači postavljanje kontejnera na čvorove koji imaju dovoljno resursa ili premještanje kontejnera na druge čvorove klastera ako resursa nema dovoljno
 • povezivanje kontejnera na mrežu
  • upravljanje internim umrežavanjem kontejnera
 • praćenje zdravlja kontejnera i čvorova klastera za ponovno pokretanje u slučaju kvarova na razini kontejnera ili čvora
 • balansiranje opterećenja između kontejnera i skaliranje kontejnera unutar čvora i unutar klastera po potrebi

Primjeri: Kubernetes, Portainer, Rancher

Kubernetes - komponente

Komponente

Upravljački:

 • etcd
 • kube-apiserver
 • kube-scheduler
 • kube-controller-manager

Podatkovni:

 • kubelet
 • kube-proxy

Kubernetes - terminologija

Bezposlužiteljsko računarstvo

Funkcije nisu kontejneri

 • jedna operacija umjesto čitave usluge
 • ne brinu o zavisnostima
 • odgovaraju na jednu vrstu događaja, dok kontejneri mogu imati proizvoljan REST/gRPC/... API

Mikrousluge

Načela oblaku urođenih aplikacija

Verzioniranje aplikacijskog programskog sučelja

 • REST ne zahtijeva verzioniranje, ali u praksi se često koristi
  • /api/v1/users, api-v1.example.com/users, Accept: application/vnd.example.users.v1+json
  • moguće granularno verzioniranje, npr. /api/v2/users ne zahtijeva da v2 postoji i za druge resurse
 • kompatibilnost unaprijed i unatrag
  • nova polja su opcionalna
  • zadržavanje postojećih polja
  • zadržavanje imena polja kroz verzije
 • semantičko verzioniranje

Komunikacija mikrousluga

API gateway

Autentifikacija i autorizacija

Za one koji žele znati više